Energiglas

Energiglas är glas belagt med ett oxidskikt som minskar strålningsförlusterna. Vilket i praktiken halverar värmeförlusten genom glaset.
Energiglas är lämpligt om man vill minska energiförluster via fönster.

Isolerglas

Isolerglas består av två eller fler tätt ihopsatta glasskivor med luft/gas i mellanrummen, dessa kan ha olika egenskaper/utseende.
Isolerglasets grundläggande funktion är att släppa in dagsljus och skydda mot väder och vind.
Det kan även möta krav på brandskydd, bullerskydd, personsäkerhet, personskydd samt vara dekorativt.

Dubbelt
Dubbelt Isolerglas består av två glasskivor med ett inbördes avstånd på 6 till 20mm. U-värdet på dubbelt isolerglas är mellan 2,8 och 1,2.

Trippelt

Trippelt Isolerglas består av tre glasskivor med ett inbördes avstånd på 6 till 20mm mellan varje glasskiva. U-värdet sträcker sig mellan 1,9 och 0,7.